Description

Download link:
www.scoedu.com/download_local/Year5BM.air

(To install, you need ADOBE AIR)
link for adobe AIR:
https://get.adobe.com/air/


五年级马来文课件:
TAHUN 5 BM:

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenakan  di sekolah -sekolah rendah mulai tahun 2011.
Perisian ini:
- Mengandungi tema-tema seperti kekeluargaan, kemasyaratan, kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan esterika, jaya diri, patriotisme dan kewarganegaraan, sains teknologi dan inovasi, alam sekitar dan teknologi hijau, pertanian dan ekonomi.
- Setiap topik menekan penggabungjalinan kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar  dan bertutur, kemahiran menulis, seni bahasa dan tatabahasa.
- Pengajaran  dalam perisian ini  menitikberatkan  Kemahiran Mendengar ,Kemahiran Menulis,Kemahiran Bertutur
- Tatabahasa dan aktiviti  tatabahasa yang terkandung dalam perisian  disusun dari tahap yang mudah ke tahap yang sukar.
- Mengukuhkan penguasaan bahasa dan ilmu, inovasi dan  kreativiti murid-murid. 
- Persembahan aktiviti pula disusun mengikut tahap pencapaian murid. 
- Perisian ini memudahkan guru membimbing murid ketika membuat aktiviti atau latihan yang disediakan. 
- Aktiviti Pengukuhan ini menyediakan aktiviti atau latihan yang berbentuk pengukuhan,
pengayaan dan pemulihan. 
- Dengan adanya perisian ini, guru dapat menilai pencapaian murid dengan lebih berkesan.
- Guru dapat memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa serta kecekapan berkomunikasi,  khususnya dalam kalangan murid SJKC.


Tajuk:
Unit 1 :Mengenang Budi Ayah
Unit 2 :Sumbangan Seorang Ibu
Unit 3 : Menziarahi Datuk
Unit 4 :Perkhemahan
Unit 5 :Prihatin untuk Halim
Unit 6 :Malaysia Boleh
Unit 7 :Kebersihan Makanan
Unit 8 :Tidur yang Berkualiti
Unit 9 :Pemakanan yang Seimbang
Unit 10 :Perhimpunan Sekolah
Unit 11 :Tujuh Ekor Anak Kambing
Unit 12 :Ceramah Keselamatan Jalan Raya
Unit 13 :Kehebatan Lima Bersaudara
Unit 14 :Semangat Kejiranan
Unit 15 :Semangat Perpaduan
Unit 16 :Wayang Kulit
Unit 17 :Pameran Kaligrafi Malaysia
Unit 18 :Pasu Sarawak
Unit 19 :Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung
Unit 20 :Demi Negara
Unit 21 :Jasa
Unit 22 :Pusat Sains Negara
Unit 23 :Teknologi dalam Kehidupan
Unit 24 :Minda Kreatif
Unit 25 :Kepentingan Hutan
Unit 26 :Rimba di Kota
Unit 27 :Mengurus Sisa Pepejal
Unit 28 :Sektor Pertanian
Unit 29 :Berkebun di Rumah
Unit 30 :Penternak Ikan Keli
Unit 31 :Kedai Koperasi Taman Sepadu
Unit 32 :Hargai Usaha
Unit 33 :Budaya Menyimpan

Product Details

Download link:
www.scoedu.com/download_local/Year5BM.air

(To install, you need ADOBE AIR)
link for adobe AIR:
https://get.adobe.com/air/


五年级马来文课件:
TAHUN 5 BM:

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenakan  di sekolah -sekolah rendah mulai tahun 2011.
Perisian ini:
- Mengandungi tema-tema seperti kekeluargaan, kemasyaratan, kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan esterika, jaya diri, patriotisme dan kewarganegaraan, sains teknologi dan inovasi, alam sekitar dan teknologi hijau, pertanian dan ekonomi.
- Setiap topik menekan penggabungjalinan kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar  dan bertutur, kemahiran menulis, seni bahasa dan tatabahasa.
- Pengajaran  dalam perisian ini  menitikberatkan  Kemahiran Mendengar ,Kemahiran Menulis,Kemahiran Bertutur
- Tatabahasa dan aktiviti  tatabahasa yang terkandung dalam perisian  disusun dari tahap yang mudah ke tahap yang sukar.
- Mengukuhkan penguasaan bahasa dan ilmu, inovasi dan  kreativiti murid-murid. 
- Persembahan aktiviti pula disusun mengikut tahap pencapaian murid. 
- Perisian ini memudahkan guru membimbing murid ketika membuat aktiviti atau latihan yang disediakan. 
- Aktiviti Pengukuhan ini menyediakan aktiviti atau latihan yang berbentuk pengukuhan,
pengayaan dan pemulihan. 
- Dengan adanya perisian ini, guru dapat menilai pencapaian murid dengan lebih berkesan.
- Guru dapat memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa serta kecekapan berkomunikasi,  khususnya dalam kalangan murid SJKC.


Tajuk:
Unit 1 :Mengenang Budi Ayah
Unit 2 :Sumbangan Seorang Ibu
Unit 3 : Menziarahi Datuk
Unit 4 :Perkhemahan
Unit 5 :Prihatin untuk Halim
Unit 6 :Malaysia Boleh
Unit 7 :Kebersihan Makanan
Unit 8 :Tidur yang Berkualiti
Unit 9 :Pemakanan yang Seimbang
Unit 10 :Perhimpunan Sekolah
Unit 11 :Tujuh Ekor Anak Kambing
Unit 12 :Ceramah Keselamatan Jalan Raya
Unit 13 :Kehebatan Lima Bersaudara
Unit 14 :Semangat Kejiranan
Unit 15 :Semangat Perpaduan
Unit 16 :Wayang Kulit
Unit 17 :Pameran Kaligrafi Malaysia
Unit 18 :Pasu Sarawak
Unit 19 :Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung
Unit 20 :Demi Negara
Unit 21 :Jasa
Unit 22 :Pusat Sains Negara
Unit 23 :Teknologi dalam Kehidupan
Unit 24 :Minda Kreatif
Unit 25 :Kepentingan Hutan
Unit 26 :Rimba di Kota
Unit 27 :Mengurus Sisa Pepejal
Unit 28 :Sektor Pertanian
Unit 29 :Berkebun di Rumah
Unit 30 :Penternak Ikan Keli
Unit 31 :Kedai Koperasi Taman Sepadu
Unit 32 :Hargai Usaha
Unit 33 :Budaya Menyimpan

T & C

Please contact / Whatsapp 019-3360235 (kelvin) for more information

You will receive an Activation Code upon confirmation of payment.

课件的运行环境与安装:
本课件只可在电脑上运行。所运行电脑的最低硬件配置要求如下:
CPU:Intel Pentium 4 2.33GHz、Athlon 64 2800+
内存:1G以上(推荐2G)
显示卡:DirectX9.0c 兼容显卡,最低128MB 图形内存
声卡:DirectX9.0c 兼容声卡
硬盘:可用空间1G以上
分辨率:1024×768(最低)

操作系统: Windows XP(SP2/SP3)、Windows 7、Windows 8中文或英文版本。

本课件在下载后,需要到SCORE KSSR华小课件网购买编号。一个编号只限按装一次于一台电脑上。把购买本课件后所得到的编号输入编号栏,课件将会开始安装。安装后,您将可直接运行课件,开始学习。本公司产品不接受售后退款。若出现安装或使用等问题均可电邮kelvink2020@yahoo.com进行售后服务。

Share

Share Product

Link Embed
Close
RM 120.00
20%
Sold and fulfilled by:
Shipping Fee: Free Shipment
Shipment and Delivery: Next Business Day
Ship To: Refer to T&C
Brand: SCORE Y5 BAHASA
SKU: Y5 BAHASA
 
Order Quantity
      
In Stock