Description

Download link:
www.scoedu.com/download_local/Year4BM.air

(To install, you need ADOBE AIR)
link for adobe AIR:
https://get.adobe.com/air/


四年级马来文课件:
TAHUN 4 BM:

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenakan  di sekolah -sekolah rendah mulai tahun 2011.
Perisian ini:
- Mengandungi tema-tema seperti kekeluargaan, kemasyaratan, kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan esterika, jaya diri, patriotisme dan kewarganegaraan, sains teknologi dan inovasi, alam sekitar dan teknologi hijau, pertanian dan ekonomi.
- Setiap topik menekan penggabungjalinan kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar  dan bertutur, kemahiran menulis, seni bahasa dan tatabahasa.
- Pengajaran  dalam perisian ini  menitikberatkan  Kemahiran Mendengar ,Kemahiran Menulis,Kemahiran Bertutur
- Tatabahasa dan aktiviti  tatabahasa yang terkandung dalam perisian  disusun dari tahap yang mudah ke tahap yang sukar.
- Mengukuhkan penguasaan bahasa dan ilmu, inovasi dan  kreativiti murid-murid. 
- Persembahan aktiviti pula disusun mengikut tahap pencapaian murid. 
- Perisian ini memudahkan guru membimbing murid ketika membuat aktiviti atau latihan yang disediakan. 
- Aktiviti Pengukuhan ini menyediakan aktiviti atau latihan yang berbentuk pengukuhan,
pengayaan dan pemulihan. 
- Dengan adanya perisian ini, guru dapat menilai pencapaian murid dengan lebih berkesan.
- Guru dapat memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa serta kecekapan berkomunikasi,  khususnya dalam kalangan murid SJKC.


Tajuk:
Unit 1 :Menjaga Ibu Yang Sakit
Unit 2 :Terima Kasih Kepada Ibu
Unit 3 : Keluarga Yang Berjaya
Unit 4 :Aktiviti Perkhemahan
Unit 5 :Atur Cara Program Lawatan
Unit 6 :Warga Penyayang
Unit 7 :Program Menghapuskan Denggi
Unit 8 :HIdup Ceria Sihat Sentiasa
Unit 9 :Cuci Tangan Sebelum Makan
Unit 10 :Utamakan Keselamtan
Unit 11 :Amalan Keselamatan di Rumah
Unit 12 :Kempen Pencegahan Kebakaran
Unit 13 :Kawan yang Sejati
Unit 14 :Hari Sukan Tahunan
Unit 15 :Bekerjasama Membawa Kemakmuran
Unit 16 :Alat Muzik Tradisional
Unit 17 :Seni Ukir
Unit 18 :Dua Ekor Kambing
Unit 19 :Wira Maritim
Unit 20 :Wira Angkasa Raya
Unit 21 :Warga Yang Terbilang
Unit 22 :Celik Sains
Unit 23 :Teknologi Mesra Pengguna
Unit 24 :Reka Cipta Lestari
Unit 25 :Alam Sekitar
Unit 26 :Gunung Tahan
Unit 27 :Pencemaran Sungai
Unit 28 :Perkembangan Pertanian Moden
Unit 29 :Buah Manggis
Unit 30 :Ternakan Ikan Laga
Unit 31 :Niaga Jaya
Unit 32 :Aktiviti Hari Kantin
Unit 33 :Bijak Berbelanja

Product Details

Download link:
www.scoedu.com/download_local/Year4BM.air

(To install, you need ADOBE AIR)
link for adobe AIR:
https://get.adobe.com/air/


四年级马来文课件:
TAHUN 4 BM:

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenakan  di sekolah -sekolah rendah mulai tahun 2011.
Perisian ini:
- Mengandungi tema-tema seperti kekeluargaan, kemasyaratan, kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan esterika, jaya diri, patriotisme dan kewarganegaraan, sains teknologi dan inovasi, alam sekitar dan teknologi hijau, pertanian dan ekonomi.
- Setiap topik menekan penggabungjalinan kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar  dan bertutur, kemahiran menulis, seni bahasa dan tatabahasa.
- Pengajaran  dalam perisian ini  menitikberatkan  Kemahiran Mendengar ,Kemahiran Menulis,Kemahiran Bertutur
- Tatabahasa dan aktiviti  tatabahasa yang terkandung dalam perisian  disusun dari tahap yang mudah ke tahap yang sukar.
- Mengukuhkan penguasaan bahasa dan ilmu, inovasi dan  kreativiti murid-murid. 
- Persembahan aktiviti pula disusun mengikut tahap pencapaian murid. 
- Perisian ini memudahkan guru membimbing murid ketika membuat aktiviti atau latihan yang disediakan. 
- Aktiviti Pengukuhan ini menyediakan aktiviti atau latihan yang berbentuk pengukuhan,
pengayaan dan pemulihan. 
- Dengan adanya perisian ini, guru dapat menilai pencapaian murid dengan lebih berkesan.
- Guru dapat memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa serta kecekapan berkomunikasi,  khususnya dalam kalangan murid SJKC.


Tajuk:
Unit 1 :Menjaga Ibu Yang Sakit
Unit 2 :Terima Kasih Kepada Ibu
Unit 3 : Keluarga Yang Berjaya
Unit 4 :Aktiviti Perkhemahan
Unit 5 :Atur Cara Program Lawatan
Unit 6 :Warga Penyayang
Unit 7 :Program Menghapuskan Denggi
Unit 8 :HIdup Ceria Sihat Sentiasa
Unit 9 :Cuci Tangan Sebelum Makan
Unit 10 :Utamakan Keselamtan
Unit 11 :Amalan Keselamatan di Rumah
Unit 12 :Kempen Pencegahan Kebakaran
Unit 13 :Kawan yang Sejati
Unit 14 :Hari Sukan Tahunan
Unit 15 :Bekerjasama Membawa Kemakmuran
Unit 16 :Alat Muzik Tradisional
Unit 17 :Seni Ukir
Unit 18 :Dua Ekor Kambing
Unit 19 :Wira Maritim
Unit 20 :Wira Angkasa Raya
Unit 21 :Warga Yang Terbilang
Unit 22 :Celik Sains
Unit 23 :Teknologi Mesra Pengguna
Unit 24 :Reka Cipta Lestari
Unit 25 :Alam Sekitar
Unit 26 :Gunung Tahan
Unit 27 :Pencemaran Sungai
Unit 28 :Perkembangan Pertanian Moden
Unit 29 :Buah Manggis
Unit 30 :Ternakan Ikan Laga
Unit 31 :Niaga Jaya
Unit 32 :Aktiviti Hari Kantin
Unit 33 :Bijak Berbelanja

T & C

Please contact / Whatsapp 019-3360235 (kelvin) for more information

You will receive an Activation Code upon confirmation of payment.

课件的运行环境与安装:
本课件只可在电脑上运行。所运行电脑的最低硬件配置要求如下:
CPU:Intel Pentium 4 2.33GHz、Athlon 64 2800+
内存:1G以上(推荐2G)
显示卡:DirectX9.0c 兼容显卡,最低128MB 图形内存
声卡:DirectX9.0c 兼容声卡
硬盘:可用空间1G以上
分辨率:1024×768(最低)

操作系统: Windows XP(SP2/SP3)、Windows 7、Windows 8中文或英文版本。

本课件在下载后,需要到SCORE KSSR华小课件网购买编号。一个编号只限按装一次于一台电脑上。把购买本课件后所得到的编号输入编号栏,课件将会开始安装。安装后,您将可直接运行课件,开始学习。本公司产品不接受售后退款。若出现安装或使用等问题均可电邮kelvink2020@yahoo.com进行售后服务。

 

Share

Share Product

Link Embed
Close
RM 120.00
20%
Sold and fulfilled by:
Shipping Fee: Free Shipment
Shipment and Delivery: Next Business Day
Ship To: Refer to T&C
Brand: SCORE Y4 BAHASA
SKU: Y4 BAHASA
 
Order Quantity
      
In Stock