Description

http://www.hamercandy.com.my/#!malaysia-/c1pkp

 

Is Helping everyone need 

1 box  =  30 pcs

 

Hamer Candy yang Menggunakan teknologi fermentastion terbaru dan canggih untuk fermentasi, berkonsentrasi dan menyempurnakan bahan aktif dari songaricum Cynomorium, Ginseng bersama-sama dengan protein terhidrolisa dan enzim dari prebiotik untuk peragian dan sirup. Ini adalah futher dicampur dengan ginseng ekstrak, Malt dan lain-lain

Hamer Candy kesehatan murni alami yang memasok nutrisi yang cukup untuk sel-sel tubuh kita, membantu dalam peningkatan seksual dan mengurangi kelelahan. Ini adalah non-beracun dan tidak memiliki efek samping. Hal ini dikembangkan oleh Sino-USA Teknologi Kolaborasi pusat penelitian di Alabama University Medical fakultas di Amerika Serikat.

Hamer Candy adalah makanan alami yang telah dikembangkan melalui teknologi Sino USA dengan menggabungkan ekstrak Polisakarida Cymonorium Songaricum dan asam amino terhidrolisis melalui teknologi canggih sehingga memberi manfaat yang paling efektif. Hamer Candy adalah ginseng gurun yang dikemas dalam bentuk Permen (permen kopi berenergi).

Dan berikut manfaat -manfaat yang di dapat dari Hamer Candy

Manfaat :

- Memperbaiki sel – sel tubuh yang mulai menua.
– Mengobat berbagai penyakit (jantung, diabetes, hypertensi, kanker prostat, dll)
– Memperbaiki sistem imum, metabolisma tubuh, otot jantung.
– Meningkatkan sel darah merah.
– Anti Oksidan.
– Menjaga kulit, menambah nafsu makan.
– Memperlancar pembuangan air seni.
– Mengurangi rasa letih.
– Memperbaiki ereksi yang mulai melemah & menambah stamina

Untuk mengatasi keluhan :

 

1. Kencing kurang lancer, kencing Menetes
2. Kurang bergairah terhadap pasangan
3. Sakit Sendi Tulang, Sakit Tulang Belakang
4. Lelah, Letih dan Lesu
5. Kesulitan Ereksi, Ejakulasi DINI
6. Masalah Prostat
7. Cepat Tua, Andropouse & Monopouse, Kemandulan
8. Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit

 

  

  

 

 

 Saya Suka Hamer!!

05 Feb 2015
 
After trying Hamer Candy I felt very energetic and don't get tired easily because I work as a driver. Initially I do have slight headache but felt more motivated because now I do feel the headache anymore. 
"经过努力哈默糖果,我觉得非常有活力,不容易疲倦,因为我作为一个司机。起初我有轻微的头痛,但觉得更有动力,因为我现在感到头疼了." 
"Sau khi thử Hamer Kẹo tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không cảm thấy mệt mỏi một cách dễ dàng vì tôi làm việc như một người lái xe . Ban đầu tôi làm đau đầu nhẹ nhưng cảm thấy có động lực hơn vì bây giờ tôi cảm thấy đau đầu nữa ."
 

 

Fantastic Energy Giver!29 Jan 2015
 
A group of my friends and I regularly go for cross country and cycling a few times a week and we take Hamer Candy every 20 km to boost our stamina and endurance. We don't feel tired and exhausted so easily. I strongly recommend Hamer Candy for everyone. 
"我的一群朋友和我常去越野跑,每週幾次騎自行車鍛煉。每20公里路程,我們就食用汗馬精力糖來提高我們的耐力和持久力。我們就不那麼容易覺得累或筋疲力盡。我強烈向大家推薦汗馬精力糖。" 
Tôi cùng một nhóm bạn thường xuyên đi du lịch xuyên quốc gia và đi xe đạp mỗi tuần vài lần, và cứ đi 20km chúng tôi lại dùng kẹo Hamer một lần để tăng sức khỏe và sự dẻo dai. Chúng tôi không cảm thấy dễ bị mệt mỏi hay kiệt sức. Tôi khuyên mọi người rất nên dùng Hamer.
 

 

I love Hamer Candy!11 Nov 2014
 
Hamer is simply wonderful. My wife and I are very happy with it because we feel more healthy and energetic. Now many of my friends are taking Hamer too. 
“汗马精力糖简直是太好了。我的妻子和我都非常高兴,因为我们觉得更健康,精力充沛。现在很多朋友都在服用汗马了。” 
Đơn giản là vì Hamer thật tuyệt vời. Vợ tôi và tôi rất hài lòng với loại kẹo này vì chúng tôi cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn. Giờ đây nhiều bạn của tôi cũng đang dùng Hamer.
 

 

My Hamer Experience.19 Feb 2014
 
I have been taking Hamer for several years now and I find that I feel more energetic and will not get tired easily. It has also improved my se xual vitality. I strongly recommend Hamer to everyone. 
“我一直在服用汗马精力糖好几年了,我发现我感到精力充沛,不会容易疲倦。它也提高了我的性活力。我强烈建议汗马给大家。” 
Tôi đã dùng Hamer trong nhiều năm và nhận thấy rằng tôi tràn đầy năng lượng hơn và không dễ bị mệt mỏi. Nó cũng giúp cải thiện đời sống tình dục của tôi. Tôi khuyên mọi người rất nên dùng Hamer.

Product Details

http://www.hamercandy.com.my/#!malaysia-/c1pkp

 

Is Helping everyone need 

1 box  =  30 pcs

 

Hamer Candy yang Menggunakan teknologi fermentastion terbaru dan canggih untuk fermentasi, berkonsentrasi dan menyempurnakan bahan aktif dari songaricum Cynomorium, Ginseng bersama-sama dengan protein terhidrolisa dan enzim dari prebiotik untuk peragian dan sirup. Ini adalah futher dicampur dengan ginseng ekstrak, Malt dan lain-lain

Hamer Candy kesehatan murni alami yang memasok nutrisi yang cukup untuk sel-sel tubuh kita, membantu dalam peningkatan seksual dan mengurangi kelelahan. Ini adalah non-beracun dan tidak memiliki efek samping. Hal ini dikembangkan oleh Sino-USA Teknologi Kolaborasi pusat penelitian di Alabama University Medical fakultas di Amerika Serikat.

Hamer Candy adalah makanan alami yang telah dikembangkan melalui teknologi Sino USA dengan menggabungkan ekstrak Polisakarida Cymonorium Songaricum dan asam amino terhidrolisis melalui teknologi canggih sehingga memberi manfaat yang paling efektif. Hamer Candy adalah ginseng gurun yang dikemas dalam bentuk Permen (permen kopi berenergi).

Dan berikut manfaat -manfaat yang di dapat dari Hamer Candy

Manfaat :

- Memperbaiki sel – sel tubuh yang mulai menua.
– Mengobat berbagai penyakit (jantung, diabetes, hypertensi, kanker prostat, dll)
– Memperbaiki sistem imum, metabolisma tubuh, otot jantung.
– Meningkatkan sel darah merah.
– Anti Oksidan.
– Menjaga kulit, menambah nafsu makan.
– Memperlancar pembuangan air seni.
– Mengurangi rasa letih.
– Memperbaiki ereksi yang mulai melemah & menambah stamina

Untuk mengatasi keluhan :

 

1. Kencing kurang lancer, kencing Menetes
2. Kurang bergairah terhadap pasangan
3. Sakit Sendi Tulang, Sakit Tulang Belakang
4. Lelah, Letih dan Lesu
5. Kesulitan Ereksi, Ejakulasi DINI
6. Masalah Prostat
7. Cepat Tua, Andropouse & Monopouse, Kemandulan
8. Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit

 

  

  

 

 

 Saya Suka Hamer!!

05 Feb 2015
 
After trying Hamer Candy I felt very energetic and don't get tired easily because I work as a driver. Initially I do have slight headache but felt more motivated because now I do feel the headache anymore. 
"经过努力哈默糖果,我觉得非常有活力,不容易疲倦,因为我作为一个司机。起初我有轻微的头痛,但觉得更有动力,因为我现在感到头疼了." 
"Sau khi thử Hamer Kẹo tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không cảm thấy mệt mỏi một cách dễ dàng vì tôi làm việc như một người lái xe . Ban đầu tôi làm đau đầu nhẹ nhưng cảm thấy có động lực hơn vì bây giờ tôi cảm thấy đau đầu nữa ."
 

 

Fantastic Energy Giver!29 Jan 2015
 
A group of my friends and I regularly go for cross country and cycling a few times a week and we take Hamer Candy every 20 km to boost our stamina and endurance. We don't feel tired and exhausted so easily. I strongly recommend Hamer Candy for everyone. 
"我的一群朋友和我常去越野跑,每週幾次騎自行車鍛煉。每20公里路程,我們就食用汗馬精力糖來提高我們的耐力和持久力。我們就不那麼容易覺得累或筋疲力盡。我強烈向大家推薦汗馬精力糖。" 
Tôi cùng một nhóm bạn thường xuyên đi du lịch xuyên quốc gia và đi xe đạp mỗi tuần vài lần, và cứ đi 20km chúng tôi lại dùng kẹo Hamer một lần để tăng sức khỏe và sự dẻo dai. Chúng tôi không cảm thấy dễ bị mệt mỏi hay kiệt sức. Tôi khuyên mọi người rất nên dùng Hamer.
 

 

I love Hamer Candy!11 Nov 2014
 
Hamer is simply wonderful. My wife and I are very happy with it because we feel more healthy and energetic. Now many of my friends are taking Hamer too. 
“汗马精力糖简直是太好了。我的妻子和我都非常高兴,因为我们觉得更健康,精力充沛。现在很多朋友都在服用汗马了。” 
Đơn giản là vì Hamer thật tuyệt vời. Vợ tôi và tôi rất hài lòng với loại kẹo này vì chúng tôi cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn. Giờ đây nhiều bạn của tôi cũng đang dùng Hamer.
 

 

My Hamer Experience.19 Feb 2014
 
I have been taking Hamer for several years now and I find that I feel more energetic and will not get tired easily. It has also improved my se xual vitality. I strongly recommend Hamer to everyone. 
“我一直在服用汗马精力糖好几年了,我发现我感到精力充沛,不会容易疲倦。它也提高了我的性活力。我强烈建议汗马给大家。” 
Tôi đã dùng Hamer trong nhiều năm và nhận thấy rằng tôi tràn đầy năng lượng hơn và không dễ bị mệt mỏi. Nó cũng giúp cải thiện đời sống tình dục của tôi. Tôi khuyên mọi người rất nên dùng Hamer.

Share

Share Product

Link Embed
Close
RM 250.00
29%
Sold and fulfilled by:
(002479819-D)
Shipping Fee: Free Shipment
Shipment and Delivery: 2-3 Business Days
Ship To: Refer to T&C
Brand: Hamer candy