Description

首先让孩子认识积木,了解形状:长方形、方形、三角形、长三角形、圆柱形、方柱形等,知道运用积木可以搭成各种物体。 其次是教孩子学会简单的构建技能:

1、先教孩子使用方形积木,学习拼接、延长的技能,如铺路。

2、学习围合的技能,将积木连续封闭,如搭成围墙、池塘。

3、学习对称及摆放盖顶的技能,如搭门。

4、在以上基础上学习均匀、对称、整齐地构建物体造型。

 

 

Share

Share Product

Link Embed
Close
RM 40.00
Sold and fulfilled by:
(SA0218752-M)
Shipment and Delivery: 2-3 Business Days
Ship To: Refer to T&C
Brand: OEM
 
Order Quantity
      
In Stock